Vent venligst ...


Loading...

Opsætning i TYPO3

1. Information om betalingen i TYPO3

Du kan finde gennemførte betalinger i TYPO3-administrationen under ePay.

Hvis du klikker på Transaktions-ID’et (TID), kan du se flere oplysninger om betalingen.

2. Indstillinger til ePays betalingsmodul i TYPO3


Merchant number

Det forretningsnummer, som du modtager fra ePay. Dette finder du under menuen Indstillinger -> Betalingssystemet i din ePay-administration.

Use API

Aktiver denne for at behandle dine betalinger fra TYPO3. Du kan så hæve, slette og kreditere betalinger direkte på den enkelte ordre i TYPO3-administrationen.

Group

Du kan gruppere dine betalinger i forskellige grupper og begrænse afgangen for dine ePay-brugere til specifikke grupper. En gruppe er blot et navn/streng. Lad feltet være tomt, hvis du ikke vil bruge gruppering.

Show E-mail

Sæt denne til Show, hvis e-mailfeltet skal vises på betalingssiden.

Show Name

Sæt denne til Show, hvis navnefeltet skal vises på betalingssiden.

Show Address

Sæt denne til Show, hvis adressefeltet skal vises på betalingssiden.

Show Country

Sæt denne til Show, hvis landefeltet skal vises på betalingssiden.

Show Phone

Sæt denne til Show, hvis telefonfeltet skal vises på betalingssiden.

Show Comment

Sæt denne til Show, hvis kommentarfeltet skal vises på betalingssiden.

URL containing terms

Angiv den URL, som indeholder dine betalingsbetingelser.

Require accept terms

Sæt denne til Yes, hvis kunden skal acceptere betingelserne, inden betalingen kan gennemføres.

Available currencies

Vælg de valutaer, som kunden skal kunne betale med.

Available payment methods

Vælg, hvilke logoer kunden skal præsenteres for ved betaling.

Company name

Angiv den virksomhed, som betalingen sker til.

Company e-mail

Angiv den e-mailadresse, som betalingsbekræftelsen skal sendes fra.

E-mail payment confirmation

Angiv de(n) e-mailadresse(r), som skal modtage en bekræftelse på betalingen.

Customer pays the payment fee

Aktiver denne indstilling for at pålægge kunden transaktionsgebyret. Det sker i et ekstra trin i betalingsvinduet, hvor kunden oplyses om gebyrets størrelse og bedes bekræfte det.

Instant capture

Aktiver denne for at hæve betalingen, så snart den autoriseres. Bemærk, at du kun må bruge denne indstilling, hvis kunden også modtager sin vare med det samme (f.eks. ved services eller downloads).

MD5 key

Hvis du aktiverer MD5 i ePay, skal du her angive din hemmelige nøgle (den, du også har angivet i din ePay-administration). Det er vigtigt, at nøglerne er helt ens i de to systemer (husk forskel på store og små bogstaver).

Auth E-mail

Indtast en e-mailadresse her for at modtage en e-mail, hver gang der gennemføres en betaling. Hvis du har flere modtagere, kan du separere adresserne med et semikolon (;). Hvis du ikke vil bruge denne service, lader du bare feltet være tomt. 

Split payment

Aktiver denne for at behandle alle betalinger som delte betalinger. Det betyder, at du kan hæve et delbeløb af betalingen over flere gange – f.eks. hver gang du sender en del af ordren. Læs mere om delhævning her.


Nævnte funktioner er implementeret i TYPO3-modulet. Du kan selv tilføje alle de funktioner, som vi tilbyder, ved at angive relevante parametre i modulfilerne. Oversigten over alle tilgængelige parametre kan du se ved at klikke her.

3. Opsætning af sprog

Hvis du vil ændre eller tilføje et sprog i ePays fakturamodul, skal du benytte dig af xml-filerne, som findes her: 

typo3conf/ext/epay/mod1/locallang_mod.xml

typo3conf/ext/epay/pi1/locallang.xml

4. Behandling af betalinger i TYPO3

Med ePays fakturamodul kan du behandle betalinger fra administrationen i TYPO3, og du slipper for at logge ind i ePay-administrationen for at behandle dine betalinger.

Du skal sætte ”Use API” til Yes, hvis du vil behandle betalinger fra TYPO3. 

Når du skal bruge denne funktion, skal den IP-adresse, som TYPO3-systemet befinder sig på, registreres i ePay-administrationen. Det gør du under API/Webservices -> Adgang

Når en ordre indlæses i TYPO3-administrationen, henter systemet transaktionens oplysninger fra ePay. 

Du kan se følgende oplysninger på ordren i TYPO3:

  • Transaktionsstatus
  • Indløser
  • Valutakode
  • Eventuel delt betaling
  • Eventuel beskrivelse
  • Eventuelt navn på kortholder
  • Autoriseret beløb samt tidspunkt
  • Hævet beløb samt tidspunkt
  • Krediteret beløb samt tidspunkt 

Når du skal hæve en betaling, skal du angive det beløb, der skal hæves, og trykke på ’Capture’.

Når du skal annullere en ordre og slette betalingen, skal du trykke på ’Delete’. Transaktionen bliver også slettet i ePay-administrationen.

Når du skal kreditere en betaling, skal du angive beløbet, der skal refunderes, og trykke på ’Credit’. 

5. Ændring af mail-template

Hvis du vil ændre designet i bekræftelsesmailen, skal du redigere i filen:
typo3conf/ext/epaymail-template.php

Følgende strenge bliver erstattet:
[tid] erstattes med transaktions ID
[cardnopostfix] erstattes med kortnummer-postfix
[orderid] erstattes med fakturanummer
[cur] erstattes med valutaen
[transfee] erstattes med eventuelt transaktionsgebyr
[company] erstattes med virksomhedsnavn
[date] erstattes med dato
[time] erstattes med tid
[cemail] erstattes med kundens e-mail
[cname] erstattes med kundens navn
[caddress] erstattes med kundens adresse
[ccountry] erstattes med kundens land
[cphone] erstattes med kundens telefonnummer
[ccomment] erstattes med kundens kommentar